دوره ها

دوره های گروهی غیر حضوری مکالمه

کلاس های مکالمه شامل دوره های از پیش طراحی شده با استفاده از کتابهای آموزشی بسیار موفقی هستند که در دانشگاه های معتبر دنیا نوشته شده اند. در این دوره ها با محوریت مکالمه هر چهار مهارت اصلی زبان (Reading,Listening, Speaking Writing) آموزش داده میشود. همچنین این دوره ها منطبق با سطوح CEFR از A1 تا C2 می باشند. در کلاس های مکالمه انگلیسی و یا GE با محوریت مکالمه تمام مهارت ها به طور کامل آموزش داده می شوند و دوره های ما شما را (در صورتی که خودتان نیز زمان و انرژی لازم یادگیری را صرف این کار بکنید) حتی برای آزمون آیلتس آماده می کنند. تمام نیاز ها و تکنیک های مورد نیاز برای آزمون IELTS در دوره ها و به مرور تمرین می شود و در کنار آموزش زبان انگلیسی هر چهار مهارت (Speaking,Listening,Reading و Writing) کامل آموزش و تمرین می شود.

هزینه دوره ها:

سطح مبتدی (Starter) سه ترم ۲۰ جلسه ای شهریه هر ترم ۲۰۰۰۰۰ تومان
سطح Elementary چهار ترم ۲۰ جلسه ای شهریه هر ترم ۲۰۰۰۰۰ تومان
سطح PRE-Intermediate چهار ترم ۲۰ جلسه ای شهریه هر ترم ۲۲۵۰۰۰ تومان
سطح Intermediate پنج ترم ۲۰ جلسه ای شهریه هر ترم ۲۵۰۰۰۰ تومان
سطح Upper-Intermediate پنج ترم ۲۰ جلسه ای شهریه هر ترم ۲۷۵۰۰۰ تومان
سطح Advance پنج ترم ۲۰ جلسه ای شهریه هر ترم ۳۲۵۰۰۰ تومان