کتابخانه

منابع آموزشی برای کلاس غیر حضوری زبان

منتشر شده در

منابع آموزشی کلاس غیر حضوری مکالمه زبان انگلیسی: سری کتابهای Speakout از  انتشارات PEARSON با همکاری BBC Worldwide  و BBC learning English از مبتدی تا پیشرفته در ۲۶ ترم ۲۰ جلسه ای آموزش داده می شود. Speakout یک دوره زبان انگلیسی است که شامل محتوای ویدیویی از بی بی سی برای درگیر کردن دانش آموزان […]