دوره های آموزشی مجازی زبان

دوره ها و کلاس های مجازی زبان اسریچو بر اساس استانداردهای کتاب های Speakout طراحی شده اند بنابراین نتیجه کار در واقع تضمین شده است . کافی است بدون زحمت و دردسر های رفتن به کلاس حضوری در هرکجا و با هرلباس و در هر زمانی که راحت هستید در کلاس مجازی زبان شرکت کرده و بدون تحمل فشار مالی با هزینه هایی به مراتب کمتر از آنچه قبلا بابت آموزش زبان میپرداختید به هدف خود یعنی تسلط به زبان انگلیسی برسید.
کلاس ها کاملا مشارکتی بوده و تخته وایتبرد مجازی دراختیار همه زبان آموزان قرار دارد.محتوای دیجیتال ارائه شده شما را از خرید کتاب نیز بی نیاز میسازد.

اگر ترجیح میدهید وقت خود را بجای دوره های بلند مدت ، بر روی تمرین بیشتر متمرکز کنید میتوانید از دوره های فشرده و یا خصوصی بهره ببرید.

 

جای شک نیست با تعیین سطح رایگان شروع کنید و با مدیر آموزش ما گپ بزنید