Intermediate

در این سطح شما برای داشتن مهارت ارتباطی موثر برای زندگی روزمره و برآورده کردن نیازهای خود به طور کامل آموزش داده می شوید و تمام نیازهای کلامی شما برای ارتباطات اجتماعی برآورده می شود.