Elementary

در این سطح مهارت های چهارگانه پرورش داده شده ، دستور زبان و لغات و اصطلاحات در سطح گسترده تری نسبت به سطح مبتدی آموزش داده می شود. آموزش ها در این سطح شمارا برای ایجاد ارتباطات مؤثرتر آماده می کند.